Vår lösning

Kreditkompaniet grundades våren 2009 och vilar på gedigen jurist- och ekonomkompetens. Vi omvandlar snabbt och smidigt dina kundfordringar till pengar.

Vår lösning

Kreditkompaniet grundades våren 2009 och vilar på gedigen jurist- och ekonomkompetens. Vi omvandlar snabbt och smidigt dina kundfordringar till pengar.

Enkelt upplägg: En fast procentsats per 30 dagar

Ett fast pris för alla lån hjälper dig att snabbt överblicka dina kostnader. Allt är "prutat och klart" vilket gör att du kan koncentrera dig på det du gör bäst. Och vi arbetar snabbt. Du har dina pengar inom 24 timmar efter attest.

Inga fasta eller dolda avgifter

Om du vill ha full överblick över dina kostnader passar vårt erbjudande utmärkt. Då slipper du betala för tjänsten när du inte använder den.

Personlig service

Rak och personlig kontakt är viktig för oss. Annars kan vi inte sätta oss in i dina behov. Därför får du alltid en personlig kontaktperson som sköter alla dina ärenden.

Etiska och yrkesmässiga regler för Kreditkompaniet

  • Kreditkompaniets verksamhet skall karaktäriseras av kvalitet, kompetens, engagemang, konfidentialitet och långsiktighet
  • Kreditkompaniet skall iaktta god affärssed och i allt uppträda på ett sådant sätt att kundernas och allmänhetens förtroende för Kreditkompaniet ej ifrågasätts
  • Kreditkompaniet skall hålla avtalade tider
  • Kreditkompaniet skall inför kunden känna personligt ansvar och alltid arbeta med kundens bästa som målsättning
  • Kreditkompaniet skall respektera tystnadsplikten beträffande all kundrelaterad information
  • Vid rådgivning skall råd endast lämnas inom Kreditkompaniets kärnområde, fakturabelåning. Vid frågor utanför dessa kärnområden skall hänvisning till extern expertis ske
  • Samarbete mellan Kreditkompaniet och kund skall karaktäriseras av ömsesidig respekt och hjälpsamhet
Ovanstående regler är tillämpliga för samtliga medarbetare inom Kreditkompaniet

Gällande regler, föreskrifter och rutiner i fråga om penningtvätt ingår i varje medarbetares utbildning

Vi erbjuder

Inga dolda avgifter

Betala bara när du använder våra tjänster.

Enhetspris

En fast procentsats per 30 dagar på alla fakturor.

Personlig kontakt

Vi är den kundnära aktören man kan prata direkt med.